• en-US
Kişisel Verilerin Korunması
Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi 
Kişisel Verilerin Güvenliği

Web sitesi üzerinden toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler, imha, kayıp (kaza sonucu kayıplar dâhil), yetkisiz erişim / kullanım veya ilk kullanım amacı ile uyumsuz kullanım riskini en aza indirecek şekilde saklanacak ve işlenecektir. SAADET GIDA , kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

SAADET GIDA Tarafından İşlenen Veriler ve Kişisel Verilerin Toplanma Kanalları

SAADET GIDA ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.
SAADET GIDA ’ya ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması ve web sitesi içerisinde dilek/öneri formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından bilgi beyan etmesiyle elde edilmekte olan ve işbu Politikadaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

İsim, soy isim, adres, telefon, yaş, ikamet edilen şehir/ülke, e-posta adresini ve CV’lerin içerisinde yer alan kişisel verileri
bilgi@saadet.com.tr mail adresi üzerinden şahısların kendi beyan ettiği her türlü bilgi
Web sitesinin ziyareti sırasında kullanılan IP adresi
Web sitesinin kullanıldığı tarih ve saat
Web sitesine bağlanmanıza aracı olan herhangi bir üçüncü parti web sitesi
Sayfa görüntülenme istatistikleri, web sitesine olan izleyici trafiği
Web sitesini kullanmanız hakkındaki diğer hareket bilgileri

SAADET GIDA ile iletişime geçildiğinde kişisel veriler talep edilebilir. SAADET GIDA şirketleri toplanan bu kişisel verileri birbirleri ile paylaşabilmekte ve bu politikada yer alan amaçlara uygun olarak kullanabilmektedir. Aynı zamanda kişisel veriler ürünlerin, hizmetlerin, içeriğin ve reklamların geliştirilmesi için de kullanılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, SAADET GIDA tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

Bilgi iletimini sağlamak, bültenimize veya diğer iletişim yöntemlerine kayıt işlemlerinin yönetilmesi,
Tüketicilerden gelen sorular, talepler ve şikayetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi
SAADET GIDA ’ya telefonla, elektronik araçlarla veya başka bir şekilde telefon ederek ulaşan kişilerin kimliğinin doğrulanması,
İç eğitim ve kalite güvence amaçlarının sağlanması,
Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesini, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
İletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması

SAADET GIDA ayrıca çevrimiçi gezinme, arama ve satın alma davranışları hakkındaki bilgileri ve marka iletişimleri ile olan etkileşimleri (belirli ortak özelliklere sahip gruplar oluşturarak) bölümler oluşturarak profiller oluşturabilmektedir.
Kişisel Verilerin Paylaşılması

SAADET GIDA ’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

İdari amaçların yerine getirilmesi için SAADET GIDA ’nin yurt dışında bağlı olduğu kurumlar ve Grup şirketleri ile
Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla SAADET GIDA bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile
SAADET GIDA bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile
Müşteri memnuniyeti vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve reklam/promosyon kapsamındaki ajanslar ile
İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile
Taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, SAADET GIDA web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve SAADET GIDA namına hizmet veren üçüncü taraflar ile
Reklam mecraları, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile,
İş devirleri sırasında şirket varlıkları yan kuruluşlar veya yeni iş alanları alım satımında kişisel verilerin ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.
Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.

İlgili bir yasanın gerektirdiğini iyi niyete inanıldığında
Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;
Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;
Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;
Acil bir duruma cevap vermek için;
SAADET GIDA ’ya ait web siteleri, SAADET GIDA veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

SAADET GIDA , işbu Politikada açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışı veri aktarımı yapabilmektedir ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Kişisel Veriler, SAADET GIDA ’nin veya tedarikçilerinin bulunduğu yerlerin veya sunucuların bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerine transfer edilebilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politika ’da belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır.

Avrupa Birliği içerisinde toplanan kişisel veriler, örneğin, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir ve bu taraflarca işlenebilir. Bu gibi durumlarda SAADET GIDA , kişisel verilerinizin aktarımının ilgili gizlilik yasalarına uygun olarak yapılmasını ve özellikle de AB Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddeleri gibi uygun sözleşme, teknik ve kurumsal önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler SAADET GIDA  bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, SAADET GIDA tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politika ’da belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır.

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri SAADET GIDA üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, taleplerini kvkk@saadet.com.tr e-posta adresine iletebilirler.


SAADET GIDA , veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir.

Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri: kvkk@saadet.com.tr   
t: +90 212 450 11 11 f: +90 212 450 11 20 Pınar Mah.19 Mayıs Bulvarı No:30 Esenyurt / İSTANBUL

İnternet sitemizde yer alan yazılı ve görsel materyal Saadet Gıda'nın izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.